Talande webbLyssna

Farligt avfall lämnas på miljöstationer

miljöstation för farligt avfall

Allt avfall som är farligt för människa och miljö klassas som farligt avfall och ska lämnas till en miljöstation och ska aldrig slängas i soppåsen eller hällas ut i avloppet.

Många sorters farligt avfall är direkt hälsoskadligt, men det kan också vara farligt på sikt om det sprids i naturen och kommer in i kroppen via mat och vatten. Några av de egenskaper som utmärker farligt avfall är att det kan vara giftigt, cancerframkallande, frätande, fosterskadande, giftigt, smittbärande eller brandfarligt. Det innehåller ämnen som ställer till skada om de sprids i luft, vatten och mark. Att lämna farligt avfall till en miljöstation är det allra viktigaste i din källsortering.

Miljöstationer

Här finns det miljöstationer där du kan lämna ditt farliga avfall i Värmdö:

Det finns också mindre varianter av miljöstationer där du kan lämna spillolja, färgburkar och andra typer av kemikalier:

 • OKQ8 i Gustavsberg
 • Stavsnäsmacken i Stavsnäs vinterhamn

Gamla mediciner lämnar du till Apoteket. 

Exempel på farligt avfall

 • Ammoniak
 • Batterier
 • Bekämpningsmedel
 • Bilbatterier
 • Fotokemikalier
 • Färg-, lim- och lackrester
 • Hårspray
 • Insektsspray
 • Kalklösare
 • Kvicksilverhaltiga material, till exempel gamla febertermometrar
 • Kyl och frys
 • Lut
 • Lösningsmedel
 • Mediciner
 • Rengöringsmedel
 • Spillolja
 • Spraydeodorant

Läs gärna mer om hur du sorterar farligt avfall i kommunens Sorteringsguide A–Ö

Märk förpackningar

Skriv på förpackningen vad den innehåller om du lämnar farligt avfall som inte är i originalförpackning. Det är en säkerhetsfråga för personalen. Blanda inte ihop olika typer av avfall. De kan reagera med varandra och orsaka stora skador.

Vad händer med det farliga avfallet?

Det farliga avfallet som du lämnat in tas om hand på olika sätt. Beroende på de farliga egenskaperna hos avfallet kan kemiska ämnen och metaller återvinnas, förstöras eller inneslutas genom långtidsförvaring. Idag materialåtervinns bland annat bly och kadmium genom omsmältning av batterier. Giftiga och svårnedbrytbara ämnen som bekämpningsmedel och farligt kemikalieavfall förbränns i specialugnar i höga temperaturer med avancerad reningsteknik.

De metallerna är inte i sig miljöfarliga, men gruvdriften av dem är det. Genom att samla in batterier spar vi därför på jordens resurser och förhindrar att farliga ämnen sprids i vår miljö.

Småbatterier

Småbatterier kan du lämna i de batteriholkar som finns utplacerade runt om i kommunen. De finns på våra återvinningscentraler, vid vissa återvinningsstationer och vid vissa affärer.

Gå in på batteriåtervinningens hemsidalänk till annan webbplats för att hitta din närmaste holk.

Inbyggda batterier

I vissa produkter finns det batterier som är inbyggda och inte går att få loss. Hela produkten lämnas till återförsäljare eller som el-avfall på återvinningscentralen.

Bilbatterier

Bilbatterier räknas som farligt avfall och lämnas på kommunens miljöstationer eller till återförsäljare av bilbatterier.

För mer information

Gå in på batteriåtervinningens hemsidalänk till annan webbplats.

En skrotbil innehåller bland annat giftiga tungmetaller som bly och kvicksilver, men även oljor, bensin och glykol som kan läcka ut och förorena. Det är ett miljöbrott att överge en skrotbil ute i naturen eller på annat sätt förvara den olämpligt. För att bli av med din skrotbil vänd dig till valfritt auktoriserat skrotbilsföretag.

Övergivet fordon på kommunens mark

Ser du ett övergivet fordon som står på kommunens mark kan du anmäla det till kommunen.  I första hand vill vi att du anmäler detta via kommunens e-tjänst Anmälan om flytt av skrotbillänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Du kan även mejla till varmdo.kommun@varmdo.se. Vänligen uppge plats, fabrikat, registreringsnummer och färg på fordonet.

Hur får jag bort ett fordon på min egen tomt?

Kommunen kan hjälpa dig som markägare att flytta ett fordon som står felaktigt eller verkar vara övergiven på din tomt. Det kallas hemställan. Oftast är det den som beställer hemställan som betalar.

Kontakta i första hand den registrerade ägaren till bilen. Ägaruppgifter får du från vägtrafikregistret hos Transportstyrelsen.länk till annan webbplats

Om du lyckas nå ägaren har denne sedan sju dygn på sig att själv flytta sitt fordon. Står fordonet fortfarande kvar kan Värmdö kommun hjälpa till att flytta fordonet, använd då blanketten nedan:

Hemställan av skrotbil - blankett

Du betalar för det arbete som kommunen lägger ned för att flytta, förvara eller skrota ett fordon. Taxorna gäller för övergivna fordon på både gatumark och tomtmark. Faktiska kostnader kan tas ut för värdering, kungörelse samt för särskilt komplexa ärenden.

Trafik och fordonstaxa

Trafik- och fordonstaxa 2019

Anlita en auktoriserad firma

Om du tänker skrota ditt fordon själv rekommenderar vi att du anlitar en auktoriserad bilskrotningsfirma så kan du vara säker på att du inte fortsätter stå som ägare för bilen.

Senast publicerad: 2019-10-22