Tyck till
Talande webbLyssna

Vattenskyddsområden

Skylt med texten vattenskyddsområde

För varje vattentäkt där kommunen hämtar råvatten för att producera dricksvatten, finns ett område runtomkring som behöver extra skydd från föroreningar av olika slag. Detta område kallas för vattenskyddsområde, och där finns begränsningar för vad man får göra.

Syftet med vattenskyddsområden är att skydda vattnets kvalitet och kvantitet. Där får till exempel inte ske oljespill eller bekämpningsmedel användas. Skyddet behövs eftersom grundvattnet (vatten nere i marken) är det som blir dricksvatten efter rening i kommunens vattenverk. Ett bra skydd för grundvattnet är viktigt eftersom dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel.

Kommunen har vattenskyddsområden på Ingarö, i Stavsnäs, i Värmdö Ängsvik och på Sandön. För att ta reda på om din bostad eller verksamhet ligger inom ett vattenskyddsområde kan du söka i kommunens webbkartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Karta finns även under respektive skyddsområde.

Vissa åtgärder inom vattenskyddsområdena är förbjudna eller kräver tillstånd .

Vilka åtgärder kräver tillstånd eller är förbjudna?    

För dig som bor eller har verksamhet inom vattenskyddsområdet gäller hårdare krav för allt som kan innebära en risk för förorening av grundvattentäkten. Samhällsintresset att skydda grundvattnet är högre än den enskildes rätt att göra vad de vill på sin mark.

Inom Ingarö vattenskyddsområde kräver många typer av byggnationer eller andra åtgärder inom vattenskyddsområdet tillstånd och behöver därmed utredas extra noggrant. Det kan därmed bli extra kostnader och ibland längre handläggningstider för åtgärder inom dessa områden. I vissa fall gäller förbud mot åtgärd.

Åtgärder som är förbjudna finns även inom områdena Stavsnäs, Sandön och Ängsvik.

Vilka förbud och vilka krav på tillstånd som gäller för respektive vattenskyddsområde finns i de skyddsföreskrifter som finns framtagna för området. Se mer information under respektive område i vänstermenyn.

Innan projekt dras igång kontakta Värmdö kommuns VA-enhet eller bygg- och miljöavdelning för att få mer information i ärendet.

Ansökan om tillstånd

Ansökan görs på blanketten Tillstånd för åtgärd inom vattenskyddsområde. Handläggningstiden kan variera. En komplett ansökan ska kunna hanteras inom 6 veckor.

Blankett - Tillstånd för åtgärd inom vattenskyddsområde.

Tillsyn av vattenskyddsområden

Det är bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden som är ansvarig för tillsynen enligt vattenskyddsföreskrifterna.

Den som äger och driver verksamheten på vattenverken är Värmdö kommun (VA-enheten).

VA-enheten har tagit fram så kallade entreprenadbestämmelser som gäller generellt för vattenskyddsområden inom kommunen. Bestämmelserna används i bedömningar som görs av VA-enheten och bygg- och miljöavdelningen.

Entreprenadbestämmelser för vattenskyddsområden inom kommunen


 

Senast publicerad: 2019-09-24