Tyck till
Talande webbLyssna

Senaste nytt från kommunfullmäktige, 
19 december 2018

Dummybild

Här kan du läsa om några av de senaste beslut som fattats av Värmdös kommunfullmäktige.

Efter kommunfullmäktiges tredje sammanträde för mandatperioden är nu nämnderna satta. Under mötet gavs även klarhet gällande försäljningen av en del av de fastigheter som kommunens i dagsläget har i sin ägo.

Under sammanträdet den 19 december låg tyngdpunkten på val av ledamöter och ersättare till de olika nämnderna. Det hölls även val av kommunal- och oppositionsråd och politiska sekreterare, samt av lekmannarevisorer och styrelseledamöter till samtliga AB styrelser där kommunen ska vara representerad.

Beslutade nämnder:

  • Kultur- och fritidsnämnd
  • Utbildningsnämnd
  • Teknisk nämnd
  • Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnd
  • Socialnämnd
  • Vård- och omsorgsnämnd
  • Vuxenutbildnings- och arbetslivsnämnd
  • Överförmyndarnämnd
  • Valnämnd

Samtliga uppgifter om nämndernas utformning kommer uppdateras på respektive webbsidor inom kort.

Övriga beslut

Under sammanträdet togs också beslutet att Tornhuset ska säljas, enligt kommunstyrelsens förslag. Gula porten blir kvar i kommunens ägo och ska i första hand användas av kommunens egna verksamheter, för att i andra hand hyras ut till privata intressenter.

Till sammanträdet hade också två motioner inkommit, en från (S) angående införskaffande av en stadsarkitekt, samt en från (SD) om förslag om förbud mot tiggeriförbudet i Värmdö. Båda motionerna ställdes.


Mer om senaste KS

Se en webbsändning av KF 19 declänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Här hittar du dagordning och bifogade handlingar från KFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast publicerad: 2018-12-21

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00

varmdo.kommun@varmdo.se

Ställ en fråga direktlänk till annan webbplats

 


Mer kontaktinformation

Mer information