Talande webbLyssna

Byggnadsvård

Gamla hus berättar om svunna tider och måste därför förvaltas varsamt. Bevaras husen på ett förnuftigt sätt blir de en riktig kulturskatt och till glädje för ägare och omgivning lång tid framöver.

Varje plats och byggnad bidrar med historiska spår som leder till vårt samlade kulturarv. Bebyggelsestrukturer, byggnader, gravfält, odlingsmark, vägar och ägogränser är några historiska spår som människan lämnar efter sig.


Kulturmiljön blir svårare att förstå ju diffusare spåren är. Då är kulturmiljön särskilt känslig för ytterligare förändringar. Många kulturmiljöer löper risk om att förändringarna till slut överskuggar de historiska spåren.

 

Samhället förväntas att förvalta men också att arbeta aktivt med bevarande av bebyggelse och landskap för att föra den historiska kunskapen vidare till kommande generationer. Till samhällets hjälp finns lagar och direktiv och på universiteten utbildas experter i ämnen om materiellt och immateriellt kulturarv. Dessa har betydande kunskaper i arkeologi, arkitekturhistoria, äldre byggnadstekniker, etnologi, kulturgeografi, kulturhistoria och traditionella byggnadsmaterial.

 

Senast publicerad: 2016-01-05

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00

varmdo.kommun@varmdo.se

Ställ en fråga direktlänk till annan webbplats

 


Mer kontaktinformation

Mer information